Usluge koje pružamo

Uverite se u našu sjajnu ponudu

Armirano-betonski radovi

Armirano – betonski radovi su jedna od neizostavnih ponuda u sklopu naših radova i projekata. Na pozicijama za potrebe ovakvih radova imamo 40 tesara i 25 armirača, uz oko 20 pomoćnih radnika.

Svaki od radnih zadataka koji se javlja u toku procesa izrade uspešno rešavamo uz pomoć adekvatne mehanizacije koja se koristi isključivo u svrhe ovih radova od strane obučenih, visokokvalifikovanih radnih kadrova.

Zidarski radovi

Od osnivanja firme, jedna od delatnosti na koju je izričito stavljan akcenat su upravo zidarski radovi. U početku, radili smo na manjim projektima, strpljivo stičući potrebna znanja, a uz to i usvajali metode neophodne za progresivne korake ka većim i složenijim zadacima.

Danas, firma na raspolaganju ima 30 kvalifikovanih zidara i 20 pomoćnih radnika za ovu vrstu radova. Takođe, gradilišta su opremljena odgovarajućom mehanizacijom, koja čvrsto drži korak sa novim projektima i odgovara na inovativne tehnike u sferi građevinarstva.

 

Mašinsko malterisanje

Prvi radovi koje je naša firma izvodila su bili upravo na polju mašinskog malterisanja. U početku se radni kadar stastojao od jednocifrenog broja članova, a danas se sastoji od preko 30 radnika osposobljenih za rad na ovom polju, podeljenih u nekoliko ekipa koje se po potrebi mogu i udružiti radi izvršenja kompleksnijih projekata.

Za rad na ovim projektima posedujemo 10 mašina, tako da je svaka od ekipa u potpunosti opremljena za izvršenje konačnih radova.

Cementne košuljice

Uz mašinsko malterisanje, izrada cementnih košuljica spada u prve radove koje je ova firma uspešno sprovela u delo. Korišćenjem kvalitetnih materijala i upotrebom savremene mehanizacije postižu se optimalni rezultati uz značajnu uštedu finansijskih sredstava i vremena koje je potrebno za završetak projekta.

Danas, firma na raspolaganju ima nekoliko ekipa koju čine radnici obučeni za rad na tom polju i u svojoj radnoj karijeri imaju višegodišnje praktično iskustvo. Mehanizacija kojom raspolažemo za ovu kategoriju radova odgovara u potpunosti na sve zahteve koji nastanu u toku projekta, pa čak i na one koji su potpuno novi u sferi građevinarstva.

Prodaja nekretnina

Uskoro počinjemo sa prodajom nekretnina.

Naši klijenti će biti obavešteni o tome.

Naši partneri

Nakon više od 10 godina poslovanja stekli smo veliki broj partnera sa kojima i dalje sarađujemo